ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ
Πληροφορίες για το τμήμα
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
Πληροφορίες για τις προπτυχιακές σπουδές
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ
Πληροφορίες για τις μεταπτυχιακές σπουδές
ΕΡΕΥΝΑ
ΕΡΕΥΝΑ
Η έρευνα στο Τ.Π.Μ.
ΕΝΤΥΠΑ
ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα αιτήσεων
ΧΑΡΤΗΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Χάρτης πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Τμήματος
Α.Π.Θ.
Α.Π.Θ.
Η ιστοσελίδα του Α.Π.Θ.
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ
Η ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Πρόσφατα Νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ευφυή Δίκτυα Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Smart Grid Energy Systems) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 05/09/21
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών " του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 05/09/21
ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος με θητεία από 01.09.2021 έως και 31.08.2022 31/08/21
Εγγραφές Υποψηφίων Διδακτορικών Φοιτητών 31/08/21
Εγγραφές στο ΠΜΣ «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 31/08/21
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 27/08/21
Πρόγραμμα υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας από το ίδρυμα Azrieli (Ισραήλ) 25/08/21
Προκήρυξη επιλογής τεσσάρων (4) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΖΩΗΣ ΣΟΥΤΣΟΥ 25/08/21
Διοργάνωση του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου στη Διαχείριση, τη Μηχανική, τον Σχεδιασμό και την Οικονομική του Περιβάλλοντος (CEMEPE) και του Συνεδρίου SECOTOX στη Θεσσαλονίκη 31/07/21
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β' & Γ΄ΚΥΚΛΟΥ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2018-19 (6/9 έως 15/11 2021) 31/07/21