Την Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13.00μ.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη epresence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1. Εκλογή για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος , με γνωστικό αντικείμενο «Aποτίμηση Ποιότητας Υδάτων και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων» (ώρα 13:00 μ.μ.).

2. Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ, μετά την παραίτηση καθηγητή Α.Μυγδαλά.