Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στις Σχολές/τα Τμήματα του ΑΠΘ καλούνται να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 11.12.2020 (10:00 π.μ) έως και 21.12.2020  και κατά την ίδια περίοδο, να αποστείλουν στις Γραμματείες των Τμημάτων τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες: http://dps.auth.gr/el/node/3396