Την Tετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13.00 μ.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

1. Ίδρυση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας

2. Ίδρυση ξενόγλωσσου Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής ΑΠΘ με δίδακτρα.