Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θεωρεί ότι ο χώρος των πανεπιστημίων αποτελεί χώρο ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, ανεμπόδιστης έρευνας και διδασκαλίας. Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Συνεδρίαση 8η/16-12-2020) αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα της ίδρυσης Πανεπιστημιακής Αστυνομίας αποφάσισε ότι είναι αντίθετη στη δημιουργία Αστυνομικού Σώματος, το οποίο να υπάγεται στην ΕΛ.ΑΣ. Αντιθέτως προτείνει τη δημιουργία Σώματος Πανεπιστημιακής Φύλαξης το οποίο να αναφέρεται στις Πανεπιστημιακές Αρχές.

Παρόλο που παρατηρείται ακόμη παραβατικότητα στους χώρους του Ιδρύματος, η οποία θέτει πολλές φορές σε κίνδυνο την ασφάλεια των φοιτητών, των διδασκόντων και των εργαζομένων, η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών θεωρεί ότι υπάρχει σήμερα το νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπισθεί από την πολιτεία το κοινό έγκλημα και καμία δικαιολογία δεν μπορεί να υπάρξει στην κατεύθυνση λήψης πρόσθετων περιοριστικών και αστυνομικών μέτρων. Αντιθέτως, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά η εξαγγελία ίδρυσης πανεπιστημιακής αστυνομίαςη οποία μάλιστα δεν θα λογοδοτεί στις πανεπιστημιακές αρχές, αλλά στην ΕΛ.ΑΣ.

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών πιστεύει ακράδαντα ότι τα Πανεπιστήμια δεν έχουν την ανάγκη σωμάτων καταστολής. Αντιθέτως έχουν ανάγκη νέων θέσεων προσωπικού φύλαξης και παράλληλα ενίσχυσης της παρουσίας της ακαδημαϊκής κοινότητας στο Ίδρυμα, με την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας, καθώς και με την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των υποδομών για φοιτητική μέριμνα, διδασκαλία και έρευνα.

Προτείνουμε στην κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην εφαρμογή των εξαγγελιών της για την ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας και να στηρίξει τις πανεπιστημιακές προσπάθειες φύλαξης των πανεπιστημιακών χώρων με πρόσληψη κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού το οποίο θα αναφέρεται και θα λογοδοτεί στις πανεπιστημιακές αρχές και μόνο σ’ αυτές.