Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των επιτυχόντων εκ μετεγγραφής ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 με μοριοδότηση και λόγω αδελφών.

Ο πίνακας των επιτυχόντων καθώς και οδηγίες περιέχονται στο σχετικό αρχείο