Στο σχετικό αρχείο βρίσκεται ανά Αριθμό Μητρώου φοιτητή ο υπεύθυνος σύμβουλος σπουδών του. Αφορά τους φοιτητές που εγγράφηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 εκτός των μετεγγραφών, μεταφοράς θέσης και κατατακτήριων, καθώς και τους φοιτητές που εγγράφηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 μέσω μετεγγραφής, μεταφορά θέσης και κατατακτήριες.

Σχετικό αρχείο