Την Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Αίτηση εξέλιξης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Πολίτη.
  2. Αίτηση μονιμοποίησης στη κατεχόμενη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Κατάκαλου.
  3. Θέσεις Π.Δ 407/1980 – Eπαναπροκήρυξη - Επιτροπές Αξιολόγησης.
  4. Ενστάσεις επί αποφάσεων απόρριψης μετεγγραφών.
  5. Αξιολόγηση των Αιτήσεων Υποψηφίων Διδακτόρων παν/κό έτος 2020-21.
  6. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις - Προτάσεις.
  7. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις - Προτάσεις ΠΜΣ.
  8. Φοιτητικά Θέματα.