Την Tετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Εκλογή για τη μονιμοποίηση του Ευάγγελου Ευθυμίου στην κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με γνωστικό αντικείμενο :«Μεταλλικές Κατασκευές».
  2. Αιτήσεις- Ανακοινώσεις – Προτάσεις.