Το  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, τασσόμενο στο πλευρό των κινητοποιήσεων των φοιτητών, των διδασκόντων και των εργαζομένων  των Α.Ε.Ι της χώρας  και  επικυρώνοντας τις παλαιότερες σχετικές Αποφάσεις του,   αποφάσισε ομόφωνα (Συνεδρίαση με αριθμ. 11/9-2-2021) να εκφράσει την αντίθεσή του στα παρακάτω ζητήματα:

  • Για το ζήτημα της ίδρυσης της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας, όπως αυτό προωθείται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θεωρεί ότι ο χώρος των πανεπιστημίων αποτελεί χώρο ελεύθερης διακίνησης των ιδεών, ανεμπόδιστης έρευνας και διδασκαλίας. Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα της ίδρυσης Πανεπιστημιακής Αστυνομίας αποφάσισε ( Συνεδρίαση με αριθμ. 8/16-12-2021) ότι είναι αντίθετη στη δημιουργία Αστυνομικού Σώματος, το οποίο να υπάγεται στην ΕΛ.ΑΣ. Αντιθέτως προκρίνει τη δημιουργία Σώματος Πανεπιστημιακής Φύλαξης το οποίο να αναφέρεται στις Πανεπιστημιακές Αρχές.

Παρόλο που παρατηρείται ακόμη παραβατικότητα στους χώρους του Ιδρύματος, η οποία θέτει πολλές φορές σε κίνδυνο την ασφάλεια των φοιτητών, των διδασκόντων και των εργαζομένων, η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών θεωρεί ότι υπάρχει σήμερα το νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπισθεί από την πολιτεία το κοινό έγκλημα και καμία δικαιολογία δεν μπορεί να υπάρξει στην κατεύθυνση λήψης πρόσθετων περιοριστικών και αστυνομικών μέτρων. Αντιθέτως, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά η εξαγγελία ίδρυσης πανεπιστημιακής αστυνομίας, η οποία μάλιστα δεν θα λογοδοτεί στις πανεπιστημιακές αρχές, αλλά στην ΕΛ.ΑΣ.

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών πιστεύει ακράδαντα ότι τα Πανεπιστήμια δεν έχουν την ανάγκη σωμάτων καταστολής. Αντιθέτως έχουν ανάγκη νέων θέσεων προσωπικού φύλαξης και παράλληλα ενίσχυσης της παρουσίας της ακαδημαϊκής κοινότητας στο Ίδρυμα, με την πρόσληψη μόνιμου διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας, καθώς και με την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των υποδομών για φοιτητική μέριμνα, διδασκαλία και έρευνα.

  • Για την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων Μηχανικών Α.Ε.Ι.: Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (αρ. συνεδρίασης 9/22-12-2020 της Συνέλευσης του Τμήματος)  καλεί το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει την  διάταξη –τροπολογία  που αφορά στην  άμεση  απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους ιδιωτικών Κολλεγίων  εξισώνοντάς τα κατ’ ουσίαν με  αυτά των Mηχανικών-αποφοίτων σχολών των ΑΕΙ της χώρας μας.  Τάσσεται στο πλευρό του ΤΕΕ στον αγώνα του ενάντια στην τροπολογία και ζητά την  άμεση επαναφορά της διαδικασίας απόδοσης  επαγγελματικών δικαιωμάτων από το ΤΕΕ με την καθιέρωση ουσιαστικών εξετάσεων που θα διεξάγονται από αυτό.
  • Για την ίδρυση ξενόγλωσσου προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών με δίδακτρα σε τμήμα του  ΑΠΘ:

            Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Συνεδρίαση 8η/16-12-2020) αφού συζήτησε διεξοδικά το θέμα της ίδρυσης Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με Δίδακτρα σε Τμήμα του Α.Π.Θ. αποφάσισε τα εξής:

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θεωρεί ότι η παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό και αναφαίρετο κοινωνικό δικαίωμα, το οποίο η πολιτεία οφείλει να παρέχει δωρεάν και ισότιμα σε όλους τους πολίτες, χωρίς προϋποθέσεις· και χωρίς περιορισμούς. Πιστεύει ακράδαντα ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση οφείλει να διατηρήσει τον αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της και πρέπει να έχει ως κεντρικό της στόχο τις μορφωτικές και υλικές ανάγκες του ανθρώπου και την τεχνολογική αναπτυξιακή πορεία της κοινωνίας.

Είναι αντίθετο στην ίδρυση προπτυχιακών σπουδών, στις οποίες η γνώση να παρέχεται με οικονομικό αντίτιμο και στις οποίες η εκπαίδευση αποκτά αγοραίο χαρακτήρα.

Η εξωστρέφεια ενός Πανεπιστημίου στον διεθνή χώρο δεν επιτυγχάνεται με την παροχή εκπαίδευσης έναντι αντιτίμου, αλλά με την ανάδειξη του έργου του και της ποιότητάς του. Άλλωστε, στη χώρα υπάρχουν τα δημόσια Πανεπιστήμια, η ίδρυση των οποίων στηρίχθηκε επάνω σε αυτούς τους στόχους της εξωστρέφειας και της πρόσκλησης αλλοδαπών φοιτητών και δεν εξυπηρετεί σε τίποτα η επιπρόσθετη ίδρυση τέτοιων νέων Τμημάτων.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών δεν ενστερνίζεται αντιλήψεις περί ανταγωνιστικότητας που αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του αγοραίου ανταγωνισμού και υποβαθμίζουν το επίπεδο της γνώσης. Θεωρεί δε ότι υπάρχει ο κίνδυνος σταδιακής απαξίωσης του δημόσιου δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης με τη μετακίνηση του βάρους από τα δωρεάν προπτυχιακά τμήματα σε τμήματα, στα οποία υπάρχει οικονομικό όφελος.

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών καλεί τις πανεπιστημιακές αρχές να μη στηρίξουν ανάλογες πρωτοβουλίες και να προασπίσουν το δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.