Το Technical University Berlin, διεξάγει μαθήματα γερμανικής γλώσσας επιπέδου από A1.1 ως B2.2, για το χειμερινό εξάμηνο 2021, σε χαμηλές τιμές για φοιτητές.

Τα μαθήματα είναι ανοιχτά για φοιτητές από όλο τον κόσμο (με έγκυρη φοιτητική κάρτα).

Πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα μπορούν να αντληθούν από το  σύνδεσμο:  
 https://www.skb.tu-berlin.de/contao/index.php/en/intensive-courses-wise-202021.html

Το κόστος των μαθημάτων είναι αναρτημένο στο σύνδεσμο:  
https://www.skb.tu-berlin.de/contao/index.php/en/terms-and-prices.html

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν (με σύνδεση μέσω zoom) στο ηλεκτρονικό γραφείο πληροφοριών του Technical University Berlin στις 26 Φεβρουαρίου μεταξύ 11 π.μ. και 12:30 μ.μ. (Ώρα Γερμανίας – 10-11:30 π.μ. ώρα Ελλάδας). Ο σχετικός σύνδεσμος βρίσκεται στην ιστοσελίδα  
 www.skb.tu-berlin.de/contao/index.php/en/skb.html..