Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής σε συνεδρίασή της αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Πολυτεχνική Σχολή με έμφαση στην σχέση της ισότητας των φύλων και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.