Το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε φοιτητές και φοιτήτριες για τη συμμετοχή τους σε Διδακτορικό Πρόγραμμα. Το Τμήμα καλύπτει τα δίδακτρα των  νεοεισερχόμενων φοιτητών πλήρους φοίτησης του Διδακτορικού Προγράμματος. Επιπλέον, οι περισσότεροι φοιτητές λαμβάνουν  οικονομική  στήριξη  με  τη  μορφή υποτροφιών ή μέσω εργοδότησης σε  θέσεις βοηθών διδασκαλίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.