Υπενθυμίζουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης εγγραφής στο εαρινό εξάμηνο μέχρι τις 12/3/2021.
(H δήλωση εγγραφής είναι μια ξεχωριστή ενέργεια από τη δήλωση μαθημάτων).

Η δήλωση εγγραφής στο εξάμηνο υποβάλλεται από το περιβάλλον https://sis.auth.gr