Η IAESTE, μη κερδοσκοπική φοιτητική οργάνωση με σκοπό τη διοργάνωση προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών για έμμισθη πρακτική άσκηση στο εξωτερικό, ανακοινώνει τη διοργάνωση workshop για τη σωστή σύνταξη του βιογραφικού και του cover letter.

Για περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους που ακολουθούν:

http://iaeste.auth.gr/

https://www.facebook.com/events/477310449970226/?__cft__