Η ΜΚΟ Reporters d' Espoirs (Reporters of Hopes/Δημοσιογράφοι της Ελπίδας) απευθύνεται σε γαλλόφωνους νέους και γαλλόφωνες νέες, ηλικίας 18 έως 30 ετών, προσφέροντας 2 βραβεία ύψους 3.000 ευρώ (σε όσους/-ες προέρχονται από μη-γαλλόφωνες Ευρωπαϊκές χώρες) για μη δημοσιευμένη γραπτή αναφορά (report) στη γαλλική γλώσσα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 17 Απριλίου 2021.

Για περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί: http://dps.auth.gr/el/node/3414