Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)  ανακοινώνει τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. -  Ένας ανεξάρτητος πυλώνας στήριξης της ελεύθερης έρευνας: τέσσερα χρόνια λειτουργίας», η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00-19:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.elidek.gr/2021/03/16/8486/