Το Τμήμα Διεθνών  σχέσεων του ΑΠΘ ανακοινώνει τη διεξαγωγή θερινού σχολείου από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, με το οποίο το ΑΠΘ διατηρεί Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας, με θέμα "Διαδικασίες Διαμόρφωσης Γνώμης στις Ψηφιακές Δημοκρατίες". Το σχολείο απευθύνεται σε φοιτητές όλων των σχολών από συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι: 26 Ιουλίου - 6 Αυγούστου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο που ακολουθεί: https://portal.uni-koeln.de/international/studium-in-koeln/cologne-summer-schools-in-cologne/more-css-in-cologne/css-on-opinion-formng-processes-in-digital-democracies.