Στο σχετικό αρχείο μπορείτε να βρείτε το newsletter 01/2021 της European Civil Engineering Education and Training Association – EUCEET (http://www.euceet.eu/), στην οποία συμμετέχει και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Σχετικό αρχείο