Βάσει της Κ.Υ.Α. με αριθ. 31414 /Z1/18-3-2021 (Β΄ 1068) και της εγκυκλίου με αριθ. 32800/Ζ1/22-3-2021 (δείτε παρακάτω) κατά την τρέχουσα περίοδο δηλώσεων συγγραμμάτων θα είναι δυνατή από ορισμένες κατηγορίες φοιτητών η επιλογή συγγραμμάτων για μαθήματα χειμερινής περιόδου για συγγράμματα που δεν δήλωσαν ή δεν παρέλαβαν κατά την χειμερινή περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική εγκύκλιο.