Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. αποφάσισε την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών των Εργαστηρίων «Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων», «Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών», «Δομικών Υλικών», «Μηχανικής των Υλικών» και «Μεταλλικών Κατασκευών».

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Εργαστηρίου Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Εργαστηρίου Δομικών Υλικών

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Εργαστηρίου Μηχανικής των Υλικών

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών