Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus διοργανώνει στις 15 Απριλίου 2021 διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σε φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να διοργανώσουν σεμινάρια για θέματα της Ε.Ε, τα οποία θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο των νέων δράσεων Jean Monnet του Προγράμματος Erasmus+ 2021-2027 (Jean Monnet Actions for School and VET organisations).

Εγγραφές έως 9 Απριλίου στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://europa.eu/!jp48rQ