Την Τρίτη, 13-04-2021 και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

 ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου . (Έγγραφο Απόφασης με αριθμ. πρωτ. 18840/6-4-2021 της Συγκλήτου ΑΠΘ)
  2. Κατανομή έξι (6) θέσεων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ ( αριθμ.12596/12-3-2021 έγγραφο της Γραμματείας Συγκλήτου του ΑΠΘ)
  3. Π.Δ.407/1980- Επιλογή υποψηφίου με καθεστώς ΠΔ 407/1980 για τα  γνωστικά αντικείμενα: «Σχεδιασμός και Κατασκευή Λιμενικών Έργων», μάθημα Υποχρεωτικής Επιλογής 8ου Εξαμήνου-Εαρινό Εξάμηνο και β) « Παράκτια έργα και προστασία ακτών», μάθημα Ελεύθερης Επιλογής 8ου Εξαμήνου- εαρινό εξάμηνο»
  4. Αίτηση για μονιμοποίηση του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία Κωνσταντίνου Κωστινάκη.
  5. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις- Προτάσεις ΠΜΣ
  6. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Προτάσεις
  7. Φοιτητικά Ζητήματα.