Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) προσκαλεί όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές* να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, με σκοπό να συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ).

Για  πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία πιστοποίησης και τις Εξωτερικές Επιτροπές Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ), επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΘΑΑΕ: https://www.ethaae.gr/el/diasfalisi-poiotitas N. 4653/20 και ιδίως τα άρθρα 8, 9 και 13 του ν. 4653/20, Απόφαση Συμβουλίου Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ (ΣΑΠ-ΕΘΑΑΕ) 8/10-12-2020.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής προς το Τμήμα Φοίτησης Τετάρτη, 14.04.2021 (ώρα 22:00).

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό αρχείο.