Το δίκτυο SDSN Global (Sustainable Development Solutions Network) απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ, νέους ερευνητές, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές και ενημερώνει για προσφερόμενες δυνατότητες χρηματοδότησης συμμετοχής σε διεθνή επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα, υποτροφίες για σπουδές κ.λ.π.

 Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο που ακολουθεί: https://www.unsdsn.org/