Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» προσκαλεί Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις, τις προϋποθέσεις και λοιπά δικαιολογητικά στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/64697?ReturnToPage=1&PageSize=10