Την Δευτέρα, 17-05-2021 και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

Έγκριση πινάκων κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων  στο πλαίσιο της υπ.αριθμ.. 96049/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΛΚΕ για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων».