Το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" ανακοινώνει την έναρξη υποβολής Αιτήσεων Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την 1η και τη 2η Κατεύθυνση Σπουδών του ΔΠΜΣ του ΕΜΠ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Το ΔΠΜΣ του ΕΜΠ "Περιβάλλον και Ανάπτυξη" οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις εξής κατευθύνσεις:

  1. Περιβάλλον και Ανάπτυξη
  2. Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών.

Για περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες στο σύνδεσμο που ακολουθεί: http://environ.survey.ntua.gr/