Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Υποβολή αιτήσεων έως 13/06/2021 ηλεκτρονικά.

Για περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες στους συνδέσμους που ακολουθούν:

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=208&t=26282

https://geography.aegean.gr/humangeography/index.php