Οι ενδιαφερόμενοι/ες για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη δ/νση του ΤΠΜ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,   από τη Δευτέρα 24 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021, (πληροφορίες αρμόδια  υπάλληλος Γιαννούλα Αντωνίου τηλ. 2310 995698 email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχουν όσοι/ες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) Είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής  και είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής

(β) Είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, γίνονται δεκτοί/ές ως Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες  και μη κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τις εξής προϋποθέσεις: Να είναι απόφοιτοι τμημάτων ή σχολών τετραετούς διάρκειας σπουδών και να χαρακτηρίζονται ως ειδικές περιπτώσεις. Ο χαρακτηρισμός των εν λόγω αποφοίτων ως ειδικές περιπτώσεις πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή βάσει των παρακάτω κριτηρίων: (α) επιδόσεις στις προπτυχιακές σπουδές (κατάταξη στο ανώτερο 10% σε συνδυασμό με ολοκλήρωση των σπουδών), υποτροφίες επίδοσης, βραβεία ή συνδυασμός των ανωτέρω ή (β) εξαιρετική επαγγελματική ή/και ερευνητική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπό εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Αίτηση έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν και φοιτητές/τριες που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αλλά δεν έχουν ακόμα ορκιστεί. Οι τελευταίοι οφείλουν αντί αντίγραφου διπλώματος η πτυχίου να υποβάλλουν πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Η αίτησή τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνο με την κατάθεση αντίγραφου διπλώματος ή πτυχίου, με την εγγραφή τους.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Έντυπο Αίτησης