Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2022 και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιότητας: 14-06-2021, ώρα 14.00

Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών: Πέμπτη 24-06-2021, ώρα 12:30 - 15:00.

Περισσότερες πληροφορίες