Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 31-8-2022 και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιότητας: 14-06-2021, ώρα 14.00.

Ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών: Τετάρτη 23-06-2021, ώρα 09:00 - 11:30.

Περισσότερες πληροφορίες