Το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ανακοινώνει το πρόγραμμα εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2021 για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.