Σχετικά με την διεξαγωγή της εξ αποστάσεως αξιολόγησης για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 σας παραπέμπουμε στα παρακάτω έγγραφα της γραμματείας συγκλήτου.

Σχετικά αρχεία