Με τα παρακάτω σχετικά αρχεία ανακοινώνεται ο ορισμός των εφορευτικών επιτροπών για την εκλογή των νέων Διευθηντών των Τομέων του Τμήματος: