Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) διοργανώνει από την 4η έως την 18η Ιουλίου 2021 το εν λόγω Θερινό Σχολείο και απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες επιστημόνων και επαγγελματιών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι θέλουν στον τομέα της ειδικότητάς τους να εντάξουν τα προαναφερθέντα φαινόμενα. Στους συμμετέχοντες του Θερινού Σχολείου παρέχεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 100 ωρών (4 ECVET).

Περισσότερες πληροφορίες: https://eeyem.eap.gr/ndss2021