Η εκλογή για την ανάδειξη Διευθυντή του ανωτέρω Εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Ιουνίου  2021 και ώρα 9.15 με 11.45.

Λοιπές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.