Αιτήσεις υποψηφίων για την εκλογή Διευθυντή του ΤΓΜ:

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, καθηγητής α’ βαθμίδας.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 από τις 09:00 έως 11:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στον 1ο όροφο του κτιρίου της Υδραυλικής.

Λοιπές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.