Αιτήσεις υποψηφίων για την εκλογή Διευθυντού του ΤΕΤΚ:

Τριαντάφυλλος Μακάριος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 από τις 12:30 έως τις 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στον 1ο όροφο του κτιρίου της Υδραυλικής.

Λοιπές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.