Αιτήσεις υποψηφίων για την εκλογή Διευθυντή του TYTΠ:

Παναγιώτης Πρίνος, Καθηγητής του ΤΥΤΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 από τις 09:00 έως 11:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στον 1ο όροφο του κτιρίου της Υδραυλικής.

Λοιπές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείo.