Την Tρίτη,  22-06-2021 και ώρα 12.00 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

 ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος, ύστερα από αίτηση του Κωνσταντίνου Κωστινάκη για τη μονιμοποίησή του στην κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, με γνωστικό αντικείμενο "Στατική και Δυναμική των Κατασκευών".
  2. Έγκριση ωρολογίου προγράμματος και  καθορισμού τμημάτων  στο πλαίσιο του επικουρικού διδακτικού έργου μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 της ΥΑ 28727/Ζ1/11-3-2021 ( ΦΕΚ 1017/Β/16-3-2021).
  3. Έγκριση υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης.
  4. Πρόγραμμα Αναμόρφωσης Σπουδών.
  5. Φοιτητικά Ζητήματα.
  6. Αίτηση για μεταδιδακτορική έρευνα της υποψήφιας κ. Μαρίας Ντίνα.
  7.  Ορισμός 7-μελούς εξεταστικής επιτροπής  του Υποψήφιου Διδάκτορα  κ. Μπακάλη Αθανασίου.
  8. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Προτάσεις ΠΜΣ.
  9. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Προτάσεις.