Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κατά την συνεδρίαση της στις 22 Ιουνίου 2021, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για συμμετοχή του στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη», μέχρι και τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021.