Το δίκτυο Πανεπιστημίων BRAUIC (http://brauic.bucea.edu.cn/english/), στο οποίο το ΑΠΘ είναι μέλος, προσκαλεί φοιτητές προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες στο πρόγραμμα Global Campus: Exchange Program for Summer Schools 2021. Εκ μέρους του Πανεπιστημίου University of Ecology & Management in Warsaw, Poland που συμμετέχει στο δίκτυο BRAUIC, προσφέρονται σε φοιτητές του δικτύου Πανεπιστημίων BRAUIC πέντε (5) υποτροφίες (με μειωμένη τιμή συμμετοχής: 150  € αντί των 250 € που είναι η αρχική τιμή) για παρακολούθηση Θερινού Σχολείου με θέμα: Challenges and Trends of Contemporary Architecture and Design (12-23 July 2021), με απονομή 4 διδακτικών μονάδων (4 credits) μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησής του. Η γλώσσα διεξαγωγής θα είναι η Αγγλική και τα μαθήματα θα διεξαχθούν διαδικτυακά. Η οn-line υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο link : https://www.wjx.cn/vj/wyPKAci.aspx και έχει καταληκτική ημερομηνία την 2α Ιουλίου 2021, (δεν λαμβάνεται υπόψη η προθεσμία 25 Ιουνίου, που αναφέρεται στο συνημμένο αρχείο).

Προσοχή: Η επιλογή των υποψηφιοτήτων θα γίνει σύμφωνα με την αρχή της προτεραιότητας (first come first served).

Για περισσότερα σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπές πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.