Η Γραμματεία του Τμήματος θα δεχτεί αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά από Σάββατο 10 Ιουλίου μέχρι και Κυριακή 18 Ιουλίου 2021.  Δεν θα υπάρξει παράταση. 

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή

Οι ημερομηνίες για τις παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών είναι οι εξής. 

ΤΟΜΕΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

Τ.Ε.Τ.Κ.

14/7/2021

9 π.μ.

ΤΟ.ΜΕ.ΔΕ

14/7/2021

9 π.μ.

Τ.Γ.Μ.

15/7/2021

9 π.μ.

Τ.Υ.Τ.Π.

15/7/2021

9 π.μ.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα σχετικά αρχεία