Την Τετάρτη, 14-07-2021 και ώρα 11.00 π.μ. θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

 1. Ορισμός 7-μελούς εξεταστικής επιτροπής του ΥΔ κ.Σδουκόπουλου Αλεξανδρου
 2. Εισήγηση των 3-μελών επιτροπών για την αξιολόγηση των αιτήσεων ΥΔ
 3. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις – Προτάσεις ΠΜΣ
 4. Έγκριση Αναθέσεων Διδασκαλίας ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
 5. Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021
 6. Διαδικασία Αξιολόγησης Συμφωνιών Erasmus 2022-2027
 7. Kαθορισμός Γνωστικού Αντικειμένου μέλους ΕΔΙΠ, κ. Β. Τσιγγέλη
 8. Κατανομή των θέσεων που κενώθηκαν λόγω συνταξιοδότησης των μελών ΔΕΠ στις 31-8-2020 στους Τομείς
 9. Πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας ΕΛΚΕ - Θέσεις Υποτρόφων
 10. Συγγράμματα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022
 11. Έγκριση ωρολογίου προγράμματος υποτρόφων μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σύμφωνα με την ΥΑ 28727/Ζ1/11-3-2021 (ΦΕΚ 1017/Β/16-3-2021)
 12. Φοιτητικά Ζητήματα – Ζητήματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων
 13. Ανακοινώσεις-Αιτήσεις-Προτάσεις
 14. Εκλογή για την πλήρωση μίας θέσης στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, με γνωστικό αντικείμενο: «Σχεδιασμός, Λειτουργία και Αξιολόγηση Συστημάτων Δημοσίων Μεταφορών» (ώρα 17.00).
 15. Εκλογή για τη μονιμοποίηση του Κωνσταντίνου Κατάκαλου στην κατεχόμενη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, με γνωστικό αντικείμενο: «Πειραματικές Μέθοδοι στην Αντοχή των Υλικών, Δομικών Στοιχείων και Κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού» (ώρα 19.00).