Τη Δευτέρα 19/07/2021 και ώρα 9:00 ο υποψήφιος διδάκτορας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Ιωάννης Γιαννάκης θα υποστηρίξει δημόσια* τη διδακτορική του διατριβή που εκπόνησε στον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος με τίτλο: "Αξιολόγηση της χρήσης βιοστερεών από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ως εδαφοβελτιωτικών και φυτοπροστατευτικών μέσων στην κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας".

Επιβλέπων: Αθανάσιος Κούγκολος (Καθηγητής)

*: η υποστήριξη και εξέταση της διατριβής θα γίνει διαδικτυακά μέσω του epresence και για το λόγο αυτό όσοι ενδιαφέρονται να παραστούν θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.