Η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της με αριθμό 23/14-07-2021, και μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 2021-22, επικύρωσε τον ακόλουθο πίνακα επιτυχόντων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο σε επόμενη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί.

Τηλ.επικοινωνίας 2310 995698, κ.Γ.Αντωνίου.

Κατάλογος επιτυχόντων