Την Τρίτη, 7-09-2021 και ώρα 11.30 θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ
 

  1. Μετακίνηση Καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ - Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής ( άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
  2. Προκήρυξη θέσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών που κενώθηκαν κατά το έτος 2020 - Ορισμός Γνωστικού Αντικειμένου.
  3. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Προτάσεις.
  4. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις– Προτάσεις ΠΜΣ.
  5. Φοιτητικά Ζητήματα