Την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:30πμ θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη e-presence η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ

  1. Πρόγραμμα «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτο-ρικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» – Πρακτικά αξιολόγησης.
  2. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Προτάσεις.