«Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 τροποποιημένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Αειφόρος Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων έναντι σεισμού και άλλων φυσικών κινδύνων» και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση 40 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων. 

Η υποβολή αιτήσεων  θα γίνεται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων θα βρείτε στην  ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΑΣΤΕ, στα Νέα - Ανακοινώσεις (Πρόσκληση υποβολή αίτησης ΑΣΤΕ2021-2022).»